Individuele bijlessen

Door individuele bijlessen ontvangen de leerlingen de ondersteuning die zij nodig hebben. Samen met de bijlesgever (tutor) oefent en behandelt de leerling de lesstof waar extra hulp voor gewenst is. TopTutors organiseert hierbij op iedere partnerschool maatwerk, dit hangt onder andere af van de ondersteuningswens van de school. Op veel scholen voorzien wij van het eerste tot het laatste schooljaar, voor diverse niveaus, ondersteuning. Echter: een aantal partnerscholen hebben een intern bijlessysteem (bovenbouwleerlingen helpen onderbouwleerlingen) waar TopTutors aanvullend op kan opereren. Door oud-leerlingen in te zetten voor de bovenbouwleerlingen wordt er integrale en duurzame ondersteuning geboden.

De voordelen van individuele bijles via TopTutors

Door individuele bijles wordt maatwerk geboden; de leerling staat centraal
TopTutors werkt niet met minimale afnamen of pakketvormen; alleen de gewenste ondersteuning wordt gegeven
Tijdens een schooljaar kan gekeken worden met welk vak er ondersteuning gewenst is; indien gewenst kan er een extra vak worden toegevoegd of juist gewisseld worden naar een ander vak
De leerling kan samen met de tutor de specifieke lesstof herhalen waar extra ondersteuning gewenst is
Hierdoor presteert de leerling beter; het zelfvertrouwen in eigen kunnen neemt toe
Door beter te presteren wordt de motivatie van de leerling vergroot
Oud-leerlingen worden ingezet op uw school. Zij kennen de lesstof, methoden en docenten
Ouders worden gewezen op een betaalbaar bijlesaanbod door de school; bijles wordt zo voor een grotere groep leerlingen bereikbaar
Bijlesproject Dorenweerd College

School vergoedt de individuele bijlessen.

Door het Nationaal Programma Onderwijs bieden veel partnerscholen de individuele bijlessen kosteloos aan. Benieuwd hoe zo’n bijlesproject eruit ziet? Hieronder een weergave van de ondersteuning die wordt geboden aan de leerlingen van het Dorenweerd College in Doorwerth  

TopTutors werkt sinds het schooljaar 2020 – 2021 samen met het Dorenweerd College uit het Gelderse Doorwerth. Tijdens de lockdown in verband met de COVID-19 uitbraak waren er leerachterstanden opgelopen in sommige vakken. School was op zoek naar een manier om haar leerlingen in de onderbouw extra te ondersteunen in de kernvakken. TopTutors bleek de ideale partner om mee te denken over een oplossing voor deze leerachterstanden

Na overleg met TopTutors heeft school een programma opgezet om bijlessen te gaan vergoeden in de kernvakken. Daarvoor kon een deel van het NPO-budget worden aangewend. Op die manier kon een groot aantal leerlingen kostenefficiënt en zonder inzet van extra docenten extra begeleiding aanbieden. Bijlessen vonden zowel fysiek als online plaats.

Naast de individuele bijlessen heeft TopTutors ook diverse vormen van groepsbijlessen en surveillance-mogelijkheden geboden; ook hier werd er ingespeeld op de structurele en projectmatige  ondersteuningswensen van de school.

Dit vonden zij er van

Vooral zo doorgaan met het enthousiasme waarmee je het doet als tutor!

Ouder leerling Dorenweerd College

Mijn dochter was haar eerste leerling. Alanis heeft het super goed gedaan. Ze heeft mijn dochter op een prettige, rustige en uitdagende manier bijles gegeven.

Ouder leerling Dorenweerd College

Door de persoonlijke aanpak van TopTutors werden leerlingen efficiënt en binnen een zeer korte tijd op maat geholpen én konden zij samen met de tutoren aan de slag wanneer het hén uitkwam. Dit resulteerde in een samenwerking die volledig aansluit op de wensen van de school, waarbij inmiddels ruim 170 leerlingen met diverse vakken geholpen zijn.

Lees verder
Tanja Vasseur
Directeur Onderwijs Dorenweerd College

Ook individuele bijles van TopTutors?

Veelgestelde vragen

Nee. De inzet van oud-leerlingen is universeel toepasbaar; onder de huidige partnerscholen zitten montessorischolen, scholen met Dalton-onderwijs, Jenaplanscholen, categorale gymnasia, basisscholen en een vrijeschool. Daarnaast maken wij per partnerschool afspraken op maat over de invulling van de samenwerking.

Hoewel de meeste partnerscholen havo of vwo-onderwijs bieden, werkt TopTutors ook samen met vmbo of mavo-locaties.

Uiteraard! Indien gewenst kunnen wij op iedere partnerschool om een referentie vragen.

Hoewel de meeste partnerscholen actief zijn in het voortgezet onderwijs, werken wij ook samen met diverse scholen uit het primair onderwijs. Naast individuele scholen werken wij daarnaast ook samen met scholenkoepels.

Afhankelijk van de gewenste ondersteuning hebben wij ruime ervaring met scholen in gebieden waar geen hoger onderwijs in de nabijheid is. Oud-leerlingen kunnen in dat geval individueel bij de leerling thuis in de weekenden ondersteuning bieden. Tevens zijn er legio online mogelijkheden om leerlingen op afstand passende ondersteuning te bieden.

Binnen een paar weken kunnen wij een netwerk van oud-leerlingen rondom de school creëren. Als wij al actief zijn in de plaats of regio kan er daarnaast in sommige gevallen direct ondersteuning worden geboden. Ten slotte hebben wij een groot netwerk van tutoren die (ook) online ingezet kunnen worden op korte termijn.

jetske_van_de_werff

Neem contact op met Jetske